Πληθυσμός

Από την ιστορική έρευνα, σε συνδυασμό με τα ονοματεπώνυμα των οικογενειών και μαρτυρίες οδηγούν στο συμπέρασμα πως το Δροσερό δημιουργήθηκε από οικογένειες από διαφορετικές φυλές, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα του ακόμη και σήμερα. Χωροταξικά, κάποτε οι οικογένειες αυτές κατοικούσαν σε συγκεκριμένες γειτονιές του οικισμού. Σήμερα, ο διαχωρισμός αυτός λόγω των μικτών γάμων και της μεγέθυνσης του οικισμού δεν είναι ορατός.

Η Αθιγγανική κοινωνία του Δροσερού, παρά τη φαινομενική της ομοιογένεια, ουσιαστικά αποτελείται από πέντε διαφορετικές ράτσες.

1) Η ράτσα των Τσιρπαντζή. Τα μέλη αυτής της φατρίας έχουν δεχτεί τις επιδράσεις του τουρκισμού. Είναι εγκατεστημένοι στον Τσιρπαντζή Μαχαλά και μιλούν περισσότερο την τουρκική και λιγότερο τη μητρική τους γλώσσα.

2) Η ράτσα των Μπαλκαντζή. Οι Αθίγγανοι αυτής της φατρίας θεωρούν πως προέρχονται από τα ορεινά της Θράκης και πως οι πρόγονοί τους συνυπήρχαν με τους Πομάκους προς τους οποίους τρέφουν φιλικά αισθήματα. Η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ τους ενισχύεται και από μια παράδοση που ήθελε τους μεν Πομάκους να είναι απόγονοι των Απομαχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι δε Μπαλκαντζή οι πρώτοι αθιγγανικοί πληθυσμοί των Ινδιών που ακολούθησαν τους στρατηγούς του Μ.Αλεξάνδρου κατά την επιστροφή τους στην Ελλάδα. 

 3) Η ράτσα των Πεσεβέρ. Τα μέλη αυτής της φατρίας έχουν δεχτεί έντονες τις επιδράσεις του τουρκισμού, όπως συνέβη και με τη φατρία των Τσιρπαντζή, όμως δεν δέχονται την κοινή καταγωγή με αυτούς.

4) Η ράτσα των Αρναβούτα.Τα άτομα που ανήκουν σε αυτή τη φατρία χαρακτηρίζονται ως οι πιο γνήσιοι Αθίγγανοι.

5) Η ράτσα ττων Γκιουμπρετζή.Πρόκειται για μια υποδεέστερη φατρία, όχι μόνο στο πλαίσιο του οικισμού, αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού των Αθιγγάνων της Θράκης. Είναι εγκατεστημένοι σε ομώνυμο μαχαλά του Δροσερού, ο οποίος βρίσκεται στο τέλος της συνοικίας. Πρόκειται για την πιο υποβαθμισμένη περιοχή του οικισμού, η οποία συχνά μετατρέπεται σε σκουπιδότοπο.

 
GreekEnglish (United Kingdom)