Τα συναισθήματα

Συνεργασία του σχολείου μας με τις κοινωνικές λειτουργούς των κέντρων στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων Δροσερού στα πλαίσιοα των για τη μείωση της σχολικής διαρροής και ενίσχυσης της τακτικής φοίτησης.

Στη συνάντηση αυτή, η Γ΄ Δημοτικού του 20ου Δημοτικού Σχολείου "μαθαίνει" για τα συναισθήματα και τη διαχείρισή τους.

Πόσο σημαντική είναι για μας η παρουσία των Κοινωνικών Λειτουργών και πόσο απαραίτητη η παρέμβασή τους.

Ο ρόλος τους καταλυτικός για την ενίσχυηση και την ενδυνάμωση των μαθητών μας.

Μέ κάθε τρόπο του φωνάζουμε πως θέλουμε μόνιμη παρουσία Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία μας!!

 
GreekEnglish (United Kingdom)